top of page

Obřady a rituály vnášejí do života zcela novou energii. 

Všední se stane posvátné, běžné se stane radostné. 

Praktikování rituálů znamená prožívat chvíle v přítomném okamžiku a vědomě se podílet na vytváření života svého i života kolem nás.

Bůh nás stvořil, obdaroval nás schopností tvořit a dál tvoří skrze nás. Tím jak přemýšlíme, jak žijeme, spoluvytváříme náš život a život celé planety. 

Rituály mi umožňují být propojená sama se sebou, v kontaktu se svou duší a v souladu s přírodou v její blízkosti. Znamená to pro mě také komunikovat se zdrojem a čerpat jeho sílu.

Vše co dělám, je smyslné. Mé oči vidí krásu všude tam, kde jiní vidí obyčej. Mé oči, prsty, uši, ústa i nos potřebují denně nasytit. Život je tak krásný, jak si jej dovolíme žít. 

rig_o mne.png

Rituál je cesta do nitra. Cesta k naší duši. Rituál je návrat domů.

Pokud toužíš vnést rituály do svého života, nepotřebuješ žádné šamanské dovedností nebo znalosti magie. Existuje mnoho jednoduchých, spontánně tvůrčích způsobů, jak se prostřednictvím ceremonie můžeš vydat na cestu k objevování sebe sama, sblížení se s tvojí duší a spojit se se silami přírody i celým universem. 

Pravdou je, že určité znalosti a povědomí o zákonitostech vesmíru, živlů a dalších sil mohou rituál výrazně umocnit a naopak. Neznamená to však, že by ti rituály neměly přinést žádný užitek. Tvé napojení může být mocné i bez příznivých vlivů. A budeš-li chtít postupně získávat hlubší znalosti, tak k nim také dojdeš. Inspirace a informací tu najdeš dostatek a určitě tvá praxe nemusí zahálet, i když jsi teprve na začátku rituální cesty. Časem získáš více povědomí a zjistíš, že v určitých obdobích a s jistými vlivy, nemusíš vynaložit příliš velkou energii. Čím více povědomí pak budeš mít, tím snáz budeš plynout s proudem energie a nacházet se ve stavu flow. 

 

Praktikování rituálů a obřadů i v té nejjednodušší formě náš život obohacuje a povzbuzuje. Budeš- li rituály provádět, velmi brzy se setkáš s projevováním záměrů do hmoty nebo skutku. Objevíš velké dary, rozvineš své vlastní schopnosti a vydáš se na krásnou a dobrodružnou výpravu k širšímu vědomí.

Rituál je posvátný akt, jehož podoba se odvíjí od osobnosti toho, kdo rituál provádí. Je to ceremonie, vycházející z našeho nitra a je prováděna s určitým záměrem.  

Pomalu se budeš stávat tvůrcem vlastního života. Nech se unášet a uvidíš, do jaké hloubky poznání tě rituály budou vábit. Nenech se vůbec odradit pochybnostmi o svých prozatímně nevyvinutých schopnostech nebo různými předsudky o nedokonalosti. Nepotřebuješ se ani řadit k nějakému konkrétnímu kultu nebo náboženství. Potřebuješ nejdříve hledat sebe, svou duši a spojení. 

Pokud se rituální cestou vydáš, budeš vnímavější k tomu, jak komunikuje tvoje duše i celý vesmír a ucítíš vedení. Pamatuj, že žádná cesta není špatná. Vždy je to jen zkušenost a nejdůležitější je, kým se na té cestě a zkušenosti stáváš, nikoli kde se zrovna nacházíš. Nic není konečné a vždy můžeš pokračovat tak, aby to bylo v souladu s tvou touhou. Emoce jsou nejlepším kormidlem. Cítíš-li se  dobře, je to v souladu se záměrem tvé duše. Budeš-li mít negativní emoce, zkus změnit směr nebo způsob. Nebo jen vědomě vyhodnoť situaci, jak byla, v čem podle tebe při zpětném pohledu nebyla „správná“ a jak by to vypadalo, kdybys šel v souladu se svou duší. Z počátku je to nemožné. Ale pokud se naučíš zpětně vyhodnocovat (neodsuzovat) tvé myšlenky, záměry a zkušenosti, dojdeš k tomu, že vše, co se ve tvém životě odehrálo, je v souladu s tím, jaké bylo anebo je tvé vibrační nastavení. 

rig_o mne.png
bottom of page