top of page
blog_obřady a ritualy.png

Záměrem prvního rituálu by měla být naše iniciace z nevědomého do vědomého bytí. Rituál na propojení naší duše se Zdrojem. Zdroj je pro mě vesmírná inteligence, prapůvodní esence veškerého bytí. Zdroj je pro mě Bůh, Stvořitel, Láska. Nemám pro Zdroj jeden konkrétní název. Zdroj je u mě spojen především s pocitem. 

Rituálem uctění matky Země se napojíme na vyživující a láskyplnou energii přírody. Matku Zemi uctívají všechny přírodní národy a také naši předci s ní byli ve velmi úzkém kontaktu. Touha po pohodlí a moderní civilizace nás ochuzují o nejvíce vyživující energii. Na Zemi se rodíme, žijeme a umíráme. Matka Země nás nepotřebuje, přesto nás velmi miluje. My matku Zemi potřebujeme, a pokud budeme žít v jejím souladu, získáme velké dary.

Slunce a Měsíc. Slunce je symbolem našeho Já. Měsíc se vztahuje k naší inkarnaci. Slunce umožňuje fyzický život a růst. Měsíc nám poskytuje růst duchovní. Úplňky, novoluní, zatmění Slunce a Měsíce jsou silnými energiemi pro zhodnocení našich dosavadních zkušeností a postojů a příležitostí k naplňování našich karmických příslibů. 

Mezi první rituály také patří uctění přírodních živlů a světových stran. Celý přírodní tvůrčí proces na Zemi, probíhá spolupůsobením všech přírodních živlů a jejich kvalit. Element země, vzduchu, vody a ohně. Pátý, nejjemnější živel je čistý Duch. Živly jsou součástí všeho hmotného a mají i svou jemnohmotnou povahu. Přírodní elementy jsou neoddělitelnou součástí rituální praxe. 

Mezi další rituály patří i různé druhy přechodových ceremonií souvisejících s naším biologickým vývojem jako je narození, přechod z dětství do puberty, období první menstruace a semene, svatba i smrt. Dále pak rituály související s cykličností přírody nebo rituály pro podporu naplnění našich záměrů. Ale o tom zase někdy příště..-))

 

 

 

 

Obdrželi jsme cenný dar tvořivosti k tomu, abychom se podíleli na tvorbě našeho života a naší planety. A my jsme toho daru po celou dobu bytí hojně využívali. Nechali jsme se však strhnout uspokojováním materiálních potřeb na úrovni mysli. Potřeby naší duše, naše karmické poslání a příslib, zůstával opomíjen. 

Rituál je vědomá práce s energií. Obyčejné se stává posvátným a náš život získá úplně jiný rozměr a hloubku. Přicházíme do kontaktu sami se sebou a napojujeme se na univerzum. Pravidelná rituální praxe přináší rozpomínání se na to, kým jsme a na to, jaké je naše poslání. 

Naše dny a život nebudou všední. Každá drobnost, každý čin, dokonce i každá myšlenka bude mít velký význam. Náš život nebude souhrnem „nahodilých“ událostí.  Rituální praxí v souladu s vesmírnými zákony prohlubujeme schopnost vědomého bytí. S každou další fází měsíce a biologických cyklů života jsme schopni hlubších vhledů a retrospektivy našich činů. 

Nepotřebujeme být dvěma bytostmi, abychom se mohli rituálům věnovat. Nežádá se po nás, aby jedna bytost byla mezi povinnostmi v práci, doma, u dětí nebo u partnera a druhá bytost od nudného života utíkala ke snovému životu spojeného s rituály. Naopak. Rituály propojují duchovní teorii a praxi. Tím, že vneseme vědomost a rituálnost do každé naší činnosti, náš život se změní. A pokud pracujeme v souladu s právě nabízenými energiemi, našemu životu velmi odlehčíme. Posílíme naší vlastní energii a můžeme čerpat energie z mnoha dalších zdrojů, jimiž může být nejen měsíc a luna, ale také všechny ostatní planety, astrologická znamení, Bohyně, nebo naši předci. 

Pokud tě tento článek oslovil, můžeš mi zanechat svůj mail a já ti pošlu rituál iniciace z nevědomého k vědomému – propojení tvé duše se Zdrojem. 

bottom of page