top of page
Tajemství úplňků_banner_vertikalni_3.png

Úplněk je nejmagičtější fází měsíce. Rituály prováděné při úplňku, mají        mnohonásobně vyšší sílu a moc. 

Mnozí z nás na úplněk reagují bolestí hlavy, nespavostí, zvýšenou nervozitou, agresí nebo přebytkem energie. Jiní zase toto ohromné množství energie využívají tvůrčím způsobem pro naplňování svých záměrů, k šamanské a rituální praxi nebo k uctívání božstev či předků. 

Aby pro tebe energie úplňků nezůstala pouze abstraktním pojmem a nedosažitelnou nebo nevyužitou energií, poskytnu ti návod na jednu vizualizaci, která ti v budoucnu poslouží jako rychlý prostředek k napojení se na vlnu mocné energie při vlastní rituální činnosti. 

Zkus si po přečtení mých řádků zavřít na chvíli oči a oddej se své vizualizaci. Být schopen vizualizovat je jedna věc, ale pokud se ti podaří u vizualizace prožít emoce, pak to zanechá ve tvé mysli a ve tvých tělech ten nejsilnější energetický otisk, se kterým kdykoli v budoucnu můžeš pracovat v průběhu vlastní rituální činnosti a napojit se na tuto energii tak lehce, jak snadné je lusknutí prstů. 

 

 

 

 

Abych ti přiblížila magickou sílu energie Měsíce ve fázi, kterou nazýváme úplňkem nebo novem, použiju příklad známého přírodního jevu. Věřím, že pro tebe bude pak snazší uvědomit si síly, se kterými můžeš pracovat.

 

 

banner pozadi.png
tajemství úplňků_3.png

Měsíc a Slunce působí na naši zeměkouli neustále. Vlivem jejich síly také dochází k přílivům a odlivům. Představ si, jak mocná síla to je, když přenáší vodu celé naší planety z jedné strany na druhou. Není to vítr. Důsledkem větru se tvoří pouze vlny. Přiliv a odliv způsobuje gravitační síla Měsíce a Slunce.

 

Nejsilnější gravitace se nachází v místě, které je na zeměkouli nejblíže k Měsíci a naopak. Nejslabší gravitace je na nejvzdálenějších místech Země od Měsíce. Při úplňku a novoluní dochází k tomu, že se Měsíc a Slunce nachází v jedné přímce a tyto fáze s sebou nesou nejsilnější energii. Toto seskupení tří vesmírných těles v jedné přímce, se nazývá syzygie. Nejslabší působení je, když se Měsíc nachází v úhlu 90 stupňů od Země. 

Země se točí kolem své osy rychleji, než Měsíc. Kdyby nebylo měsíce, točila by se ještě rychleji. Měsíc ji svou silou gravitace zpomaluje. 

Doufám, že tě tato část textu neodradila od dalšího čtení. Osobně upřednostňuji popisovat souvislosti věcí a jevů nejen v energetických rovinách, ale i s racionálním podkladem. Především začátečníkům to pomáhá fixovat jejich důvěru a to s sebou přináší rychlé výsledky i v rituální praxi.

 

 

 

 

uplnek _2.png

Nyní si udělej chvíli jen pro sebe. Chvíli, kdy nebudeš nikým rušen a pojď vizualizovat. 

Lehni si nebo sedni. Jak je ti příjemné. Uvolni se a třikrát se zhluboka nadýchni. Když se chci rychle odpoutat od čehokoli vnějšího a koncentrovat pouze na sebe v přítomném okamžiku, pak si při hlubokém nádechu říkám v duchu slova JÁ JSEM a při výdechu SVÝM DECHEM a toto třikrát opakuji…JÁ JSEM, SVÝM DECHEM.

Nech nyní svůj dech bez kontroly plynout a představ si, že jsi na pláži u moře nebo u břehu oceánu. Setrvej chvíli v této představě a vnitřním zrakem prozkoumej okolní krajinu. Dovol si i detaily.  Vnímej okolí všemi smysly.  Jaká je venkovní teplota a teplota vody? Jak voní éter a jaká je jeho vlhkost?  Cítíš na kůži vzduch nebo vítr? Najdi si místo, kde se můžeš pohodlně položit na záda a vnímej vše, co cítíš pod sebou na kůži. Osahej si okolí také konečky prstů se zavřenýma očima.

Nyní se zaposloucháme do zvuků, které vydává voda. V bezvětří je to klidná a tichá hladina. Při sebemenším větru se však dostává do pohybu. V pravidelných intervalech se tříští vlny o břehy a energie nabírá na síle, aby ji v mžiku ztratila. Zaposlouchej se do zvuků vln v blízkosti břehu. Vnímej, jak na zvuk reaguje tvoje tělo. Možná ucítíš lehké vibrace, přicházející ve vlnách. Napoj se na tyto vlny a znovu se třikrát prodýchej.

 

Synchronizuj svůj nádech s přicházející vlnou a výdech s tím, jak se voda vzdaluje břehu. Uvědom si, jak těžké je tvé tělo vůči zemi, na které ležíš. Zkus si představit, jak malé je tvé tělo, vůči zeměkouli. Nyní zkus vnímat, jak velké je moře nebo oceán, u kterého ležíš a pak pusť svou představu do velikosti vodstva celé naší planety.

 

Dýchej v plynulém rytmu a vnímej, jak Měsíc a Slunce působí na vodu a přenáší ji z jedné strany zeměkoule na druhou. Zkus tento pocit držet nějakou chvíli. Představuj si, jak pohyb vody působí nejen na hladinách, ale i v hloubkách mnoho set metrů pod hladinou. Ve svých představách se můžeš ponořit až 11 km pod hladinu, což je nejhlubší místo naší zeměkoule a nachází se ve vodách Tichého oceánu.

ocean.png

Užij si svou hlubokou vizualizaci a vnímej, jaké máš u toho vjemy a pocity. Je také potřeba zmínit, že síla mezi Zemí, Měsícem a Sluncem jsou ničím z kosmického hlediska. I ty můžeš přesáhnout svou vizualizací mnohem dál a pracovat s energií mnohem silnější, než jen s tou, která hýbe vodou naší planety. 

Když budeš při rituálu vysílat svůj záměr, můžeš jej s důvěrou poslat na vlně energie, kterou jsme vizualizovali. Kdykoli si jen na vizualizaci pomyslíš, naladíš se vibračně na prožitek, který je již ve tvém těle otištěn.

bottom of page